top of page
Image by Scott Graham

PROWADZENIE USŁUG DOCHODZENIA

BEZSPORNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Windykacja sądowa

i komornicza.

OFERTA 0,00 ZŁ

Oferta naszej kancelarii skutkuje całkowitym brakiem wkładu finansowego przez naszych Klientów w całym procesie dochodzenia roszczeń. Wszystkie koszty ponosi dłużnik! 

W przeciwieństwie do innych kancelarii i firm windykacyjnych nie pobieramy także żadnych opłat wstępnych i jakiejkolwiek prowizji od odzyskanych kwot! 

Wynagrodzenia kancelarii stanowią wyłącznie zasądzone i wyegzekwowane od dłużników koszty, zastępstwa procesowego oraz egzekucyjnego, we wszystkich sprawach windykacyjnych. Są wypłacane dopiero z chwilą ich faktycznego wyegzekwowania od dłużników. 

Jesteśmy jedną z najlepszych i najbardziej doświadczonych kancelarii prawnych świadczących usługę dochodzenia bezspornych należności powstałych w obrocie gospodarczym tj. windykacji należności.

W RAMACH OFERTY WINDYKACYJNEJ 

KANCELARIA PROPONUJE:

  • dochodzenie roszczeń w ramach systemu e–sąd

  • zmniejszenie kosztów windykacji (1⁄4 opłaty sądowej)

  • brak opłat od pełnomocnictw

  • brak kosztów klauzul wykonalności

  • przekazywanie spraw do sądu w terminie do 3 dni od momentu otrzymania kompletnych informacji i dokumentów

  • prowadzenie spraw w postępowaniu zwykłym sądowym po ich przekazaniu z e-sądu w wyniku złożonego sprzeciwu dłużnika

  • stały kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami działu windykacji obejmujący potwierdzenia wykazów, sporządzanie typowań do postępowania komorniczego, weryfikację sald zadłużeń dłużników przed skierowaniem sprawy do postępowania komorniczego

  • stałe comiesięczne raportowanie kancelarii w zakresie kosztów, czasu i zasad windykacji. raporty obejmują wykaz prowadzonych spraw, dłużników, datę złożenia pozwu, datę otrzymania orzeczenia sądowego (nakazu zapłaty), sygn. akt, datę wniosku do komornika, sygn. akt komorniczych, wykaz kosztów sądowych, wykaz kosztów zastępstwa procesowego, a także inne wspólnie uzgodnione pomiędzy stronami pozycje

  • zmniejszenie kosztów postępowania egzekucyjnego (komorniczego),  a także współpracę z komornikami sądowymi w zakresie zasad windykacji

  • możliwość monitoringu przekazywanych spraw w systemie on-line – poprzez stały dostęp pracowników działu windykacji do repetytorium spraw prowadzonych przez kancelarię

Przegląd przepisów

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria od ponad 20 lat świadczy usługi windykacji należności dla szeregu klientów,

w tym posiada ponad 15-letnie doświadczenie w windykacji sądowej należności za energię elektryczną koncernów energetycznych, w zakresie pełnej windykacji należności za dostarczoną energię elektryczną. 

Od 16 lat współpracujemy z wieloma gminami w zakresie windykacji należności wobec dłużników gminy z tytułu należności czynszowych. posiadamy doświadczenie w windykacji także dla innych podmiotów, w tym: zarządców nieruchomościspółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zakładów budżetowych, podmiotów gospodarczych, hurtowni oraz dostawców usług masowych we wszystkich zakresach i płaszczyznach ich działalności gospodarczej.

Obsługujemy największe podmioty świadczące usługi masowe, w ostatnich 10 latach przeprowadziliśmy skutecznie ponad 20.000 spraw windykacyjnych, obejmujących postępowania sądowe oraz postępowania egzekucyjne (komornicze).

Nasza oferta jest najlepszą na rynku usług pomocy prawnej w zakresie windykacji, zapewnia pełen komfort współpracy, a z uwagi na wieloletnie doświadczenie w tym zakresie gwarantuje nie tylko zmniejszenie kosztów, ale także podniesienie skuteczności ściągalności należności od dłużników. 

grzegorz.jpeg
bottom of page